De cito toetsen zijn achter de rug. De leerlingen hebben ontzettend goed hun best gedaan. De juffen zijn trots op de inzet die er getoond is.
Nu een nieuwe uitdaging…….
Het techniektoernooi staat voor de deur. De voorbereidingen zijn al in gang gezet. De opdracht voor ons is: Maak een aquaduct.
We hebben uitgebreid stilgestaan bij de vraag: Wat is een aquaduct en waarvoor wordt het gebruikt.
Nu zijn we aan het bedenken hoe we zelf een zo stevig mogelijk aquaduct kunnen bouwen. We maken bouwtekeningen, we voeren uitgebreid overleg en zijn natuurlijk ook echt aan het bouwen. Maar er zitten een paar moeilijkheden in: Het moet van papier zijn, minimaal 2, 5 meter, er moet minimaal 1 bocht in zitten en……er moet zoveel mogelijk water door kunnen stromen in 1 minuut. En dat allemaal zonder dat ons aquaduct instort. Een hele uitdaging dus.
Naast ons schoolwerk, is dit waar we ons de komende weken druk mee bezig houden.
Het resultaat????? Dat is ook voor ons nog een verrassing. Maar we houden jullie op de hoogte.

Groeten van de techneuten uit de middenbouw.