De schoolreizen komen er weer aan!!
Op vrijdag 14 juli gaan de onder- en middenbouw op schoolreis. De kosten voor de schoolreis van de onderbouw zijn €12,50 per kind, voor de middenbouw €13,50.
De bovenbouw gaat zoals elk jaar weer op kamp, deze keer op 12, 13 en 14 juli. Dit jaar gaan we op schoolkamp naar Summercamp in Heino.
De kosten voor het kamp zijn €60,00 per kind. De bijdrage voor de schoolreis van uw kind(eren) kunt u overmaken op rekeningnummer
NL62 INGB 0004378842 van Stichting Vrienden van ’t Echtenest. Vermeld a.u.b. de naam/namen van uw kind(eren) bij het overmaken. Alvast bedankt!