Tijdens de vergadering van 30 mei hebben we de notulen van 12 april goedgekeurd. Deze hangen ter inzage op het bord in de gang. Op 30 mei hebben we de volgende punten besproken:
• Opbrengsten van de M-toetsen (cito) en de onderwijskwaliteit.
• We hebben de ouder, leerling, en leerkrachtpeiling geëvalueerd.
• De vakantieregeling voor 2017/18 is besproken en goedgekeurd.
• De vorderingen van de schoolgids zijn besproken en actie tot de zomervakantie gepland.
• Natuurlijk hebben we (globaal) de formatie besproken.
Fijn dat Geert Jan aanwezig was om bovenstaande punten te bespreken.
Structurele punten als: GMR, de Echtense Keitjes, de plannen van de brainstormavond zijn ook punt van bespreking geweest. Waardoor het toch nog een lange vergadering werd. De notulen hierover zijn na goedkeuring te lezen op het bord in de gang.