Tijdens de vergadering van 7 november zijn de volgende punten besproken:
Geert-Jan knapt langzaam op. Op 5 december bezoekt hij, als hij zich goed voelt, onze school. Mariska houdt contact met Jaap Scheper, plaatsvervangend directeur. Zij hebben overleg over de lopende schoolzaken. Er is besproken wat er verder gaat gebeuren rond het ouderportaal.
De bedoeling van de omkeergesprekken is besproken. De volgende vergadering zullen we bespreken hoe de gesprekken zijn verlopen.
De schoolregels zijn zichtbaar op het plein. Opgesteld door de leerlingen zelf!