Vanaf 14 februari hebben de vakbonden een estafette staking uitgeroepen, te beginnen met de 3 noordelijke provincies. Op dit moment weten we helaas nog niet wat de scholen van Wolderwijs gaan doen. Zodra we meer weten, hoort u van ons.