Nieuws uit de onderbouw

Na al die koude dagen kunnen we gelukkig eindelijk “met zonder jas” buiten spelen. Wat werken de kleuters hard, graven, graven, graven, de gehele zandbak wordt omgespit. Samen met de peuters, groep 3 en de oudere leerlingen hebben ze enorme kuilen gegraven. Ik hoef jullie niet te laten raden wat ze spelen, want natuurlijk het heeft alles te maken met loonbedrijf Benning. Wat wel een nieuwtje is dat we in mei 2 kinderen erbij hebben gekregen in groep 1. Eerst Febe, ze is eindelijk 4 jaar! En eind mei ook nog Elian. Fijn dat jullie er zijn, hartelijk welkom op ’t Echtenest. Het leuke is dat ze nieuwe ideeën meebrengen, andere interesses en spelimpulsen. Komende weken tot de zomervakantie gaan we samen op reis: in boeken, in het spel, in tekeningen en in het echt!

Nieuws uit de MR

Tijdens de vergadering van 30 mei hebben we de notulen van 12 april goedgekeurd. Deze hangen ter inzage op het bord in de gang. Op 30 mei hebben we de volgende punten besproken:
• Opbrengsten van de M-toetsen (cito) en de onderwijskwaliteit.
• We hebben de ouder, leerling, en leerkrachtpeiling geëvalueerd.
• De vakantieregeling voor 2017/18 is besproken en goedgekeurd.
• De vorderingen van de schoolgids zijn besproken en actie tot de zomervakantie gepland.
• Natuurlijk hebben we (globaal) de formatie besproken.
Fijn dat Geert Jan aanwezig was om bovenstaande punten te bespreken.
Structurele punten als: GMR, de Echtense Keitjes, de plannen van de brainstormavond zijn ook punt van bespreking geweest. Waardoor het toch nog een lange vergadering werd. De notulen hierover zijn na goedkeuring te lezen op het bord in de gang.

Even voorstellen

Sabrina
Goedendag,
Mijn naam is Sabrina van Erkelens, ik ben 27 jaar oud en woon in Meppel.
In juni 2014 ben ik afgestudeerd aan de Stenden Hogeschool in Meppel en sindsdien werk ik als invaller op de basisscholen in Meppel en omgeving, voor de stichtingen Promes en Wolderwijs.
Als juf vind ik het leuk om les te geven aan kinderen van alle leeftijden, maar met kleuters heb ik de meeste affiniteit. Mede hierom ben ik blij dat ik de weken voor de zomervakantie bij jullie op school, in de kleuterklas mag komen lesgeven.
Ik kijk er naar uit jullie allen te ontmoeten!
Graag tot ziens, met vriendelijke groet Sabrina van Erkelens.

Anne-Fleur
Ik ben Annefleur Nijland, 22 jaar en net afgestuurd van de pabo. Ik zal vanaf 22 juni het zwangerschapsverlof van Alien vervangen op de donderdag en vrijdag in groep 6/7/8. Ik heb erg veel zin om te beginnen als leerkracht op deze knusse kleine school.
De deur staat voor u open om even kennis te komen maken.

Groetjes Annefleur

Hennie 25 jaar in het onderwijs

Zoals we in de vorige nieuwsbrief al vermeldden, hebben we deze week feest! Juf Hennie is al 25 jaar juf. We gaan morgen met de piraten op reis naar ‘Muziekland’. De kinderen mogen verkleed als piraat (of iets anders) op school komen. Fruit hoeft niet mee, lunch wel.

Afscheid juf Karin

Bedankt allemaal!
Dinsdag 18 juli 2017 is mijn laatste werkdag als intern begeleider op odbs ’t Echtenest. Na de zomervakantie zal ik mijn werkzaamheden voortzetten op obs de Rozebottel in Koekange. Ik wil jullie allemaal bedanken voor de fijne tijd in Echten. Ik heb jarenlang veel talenten zien opgroeien tot kanjers.

We vinden het heel jammer dat juf Karin ons gaat verlaten. Juf Hermina Lode zal haar vervangen. Hermina is ook intern begeleider op obs ’t Oelebröd in Ruinen. In de volgende nieuwsbrief zal zij zich voorstellen.

Schoolreizen

De schoolreizen komen er weer aan!!
Op vrijdag 14 juli gaan de onder- en middenbouw op schoolreis. De kosten voor de schoolreis van de onderbouw zijn €12,50 per kind, voor de middenbouw €13,50.
De bovenbouw gaat zoals elk jaar weer op kamp, deze keer op 12, 13 en 14 juli. Dit jaar gaan we op schoolkamp naar Summercamp in Heino.
De kosten voor het kamp zijn €60,00 per kind. De bijdrage voor de schoolreis van uw kind(eren) kunt u overmaken op rekeningnummer
NL62 INGB 0004378842 van Stichting Vrienden van ’t Echtenest. Vermeld a.u.b. de naam/namen van uw kind(eren) bij het overmaken. Alvast bedankt!

Nieuws uit de Peuterspeelzaal

Wat genieten de peuters nu het mooi weer is! Buiten wordt er veel in de zandbak gespeeld en op de fietsen gereden. Natuurlijk worden er ook samen met de kinderen van groep 1 mooie tenten gebouwd. Wilt u er allemaal aan denken om de peuters van tevoren in te smeren?

Ook zijn de peuters druk met de kuikentjes bezig. We hebben een aantal keren bij de eieren gekeken en nu zijn de kuikens er! We gaan elke keer even kijken en weten nu al veel erover. Bijvoorbeeld wat ze eten en waarom de lamp erboven hangt. Ook hebben we geprobeerd om de kuikens na te tekenen, maar dat is nog best lastig…….

Schoolbrede project: Reizen

Elk jaar meten we een thema van Topondernemers breed uit. Dit jaar is dat het thema: Reizen. Onderwerpen die oa aan de orde komen zijn: Schiphol, schoolreisjes, zeevaart van vroeger, postbezorging van vroeger, lengte- en breedtegraden, De VOC, het zonnestelsel, kompasgebruik, vakantielanden en verschillende manieren van reizen. Op 5 juli sluiten we het project af, binnenkort volgt meer informatie.

Bankbattle

Vandaag werden we verrast door een delegatie van de Rabobank: We hebben de Bankbattle gewonnen! We mogen met de hele bovenbouw naar een jeugdvoorstelling naar keuze in De Tamboer. Goed gedaan, Kanjers!!

Juf Hennie 25 jaar in het onderwijs

Op 16 juni is juf Hennie 25 jaar werkzaam in het onderwijs. Dit kan natuurlijk niet zomaar voorbijgaan. Omdat de peuters ook mee mogen genieten van de festiviteiten, vieren we dit heuglijke feit op donderdag 15 juni. We gaan deze dag op reis in muziekland. De kinderen hoeven die dag geen fruit en drinken mee, wel lunch. We gaan ’s middags ook gewoon zwemmen.