Ouderraad


Odbs 't Echtenest heeft een actieve Ouderraad die de belangen van ouders en kinderen op school behartigt. De Ouderraad wordt ook wel afgekort met de term OR. De OR bestaat uit een groep enthousiaste ouders die de school en de kinderen een warm hart toedraagt. De OR wil naast het leren, de schooltijd voor de kinderen leuker maken, zodat onze kinderen met plezier naar school gaan.

Wat doet een OR?
De OR bestaat uit een viertal ouders en een leerkracht.
Zij adviseren over onderwerpen die vooral voor ouders en leerlingen belangrijk zijn, maar bovenal is de OR een organisatiecomité dat zorgt voor:
- schoolse en buitenschoolse activiteiten ï‚·
- het organiseren en uitvoeren van feesten en projecten ï‚·
- het beheren van de jaarlijkse budget m.b.t. activiteiten, schoolreisjes etc.ï‚·
- een goede en prettige sfeer op school
 
Activiteiten die in nauwe samenwerking met de leerkrachten worden georganiseerd, zijn bijvoorbeeld:
-Sinterklaasfeest
-Kerstfeest
-Pasen
-Afscheid groep 8
-Laatste schooldag.

In schooljaar 2018-2019 hebben de volgende mensen zitting in de OR:
Albert Schoterman, oudergeleding en voorzitter.
Freek Koster, oudergeleding en penningmeester 
Lammie Hempen, oudergeleding 
André Palmers, oudergeleding
Sacha Hof, oudergeleding
Bertha Mulder, personeels geleding