Onze school hanteert de WBP als uitgangspunt bij het omgaan met vertrouwelijke gegevens van leerlingen en hun ouders. Dat betekent onder meer dat er niet zonder toestemming van ouders leerlinggegevens aan derden zullen worden verstrekt. Voor onderzoeken van bv. het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Onderwijsinspectie levert de school op verzoek geanonimiseerde gegevens aan. In de eerste schoolweek ontvangen alle ouders een invulformulier waarop ze toestemming kunnen geven voor een aantal zaken (of niet).  Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft stichting Wolderwijs een externe Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is de persoon die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De FG van stichting Wolderwijs is Sanne van Lienden. Zij is bereikbaar op het volgende e-mailadres: s.v.lienden@ict-partners.nl.