Nieuws van de peuters en kleuters

Het begin is er, de regelmaat is weer terug. We moesten wel even wennen, hoor! Vakantie afgelopen en dan gelijk al die warmte. Daar word je best moe van. Gelukkig hebben wij het beste lokaal van de school, wij zitten aan de noordkant en hebben het in de klas lekker aangenaam. Wat nog fijner is voor ons en de peuters is dat er ook gewoon een deur naar buiten is. Dus lekker buiten eten en even een rondje om de zandbak rennen. Fijn dat Koob ook met ons mee rent en speelt, welkom op onze peuterspeelzaal! Ook gaan we met groep 3 samen schrijven buiten. Buiten? Ja met linten eerst oefenen, of met een stok in het zand en daarna op papier. Vaak mogen de leerlingen van groep 1 en de peuters daarna lekker gaan spelen en ontdekken, maar groep 3 moet dan nog even weer zitten en schrijven in het schrift. Wat fijn dat de leerlingen van groep 3 twee keer per dag komen werken bij ons in de klas. Want daar kunnen de leerlingen van de onderbouw ook weer heel veel van leren. Soms moeten ze stil spelen zonder storen, soms samen met groep 3 bouwen, soms samen rekenproblemen oplossen, soms heerlijk in de poppenhoek vrij spel. Daar leer je misschien nog wel het meeste van als je in groep 1 zit.

Om in de agenda te zetten

• 6 oktober – Naar de bibliotheek
• 1 november – Wolderwijsdag, alle leerlingen Wolderwijs vrij
• 4 november – Open dag Wolderwijs

Schoolfotograaf

Op maandag 26 september 2016 komt Janneke Bennink, van Compleet in Beeld uit Zuidwolde, op ’t Echtenest en de Echtense Keitjes de schoolfoto’s maken. Ze begint op 8.30 uur met de broertjes/zusjes foto’s. Broertjes en zusjes die nog niet op de basisschool zitten kunnen op school komen. Aansluitend zullen de peuters op de foto gaan. Er worden individuele foto’s en een groepsfoto gemaakt. Als de peuters klaar zijn komen de kinderen van ’t Echtenest aan de beurt. Ook zij komen zowel individueel als met de groep op de foto. Om 10.15 uur zal de schoolfoto en de groepsfoto buiten worden gemaakt. Let op: De portretfoto zal tegen een zwarte achtergrond worden gemaakt. Dus met kleur in de kleren worden het fantastische foto’s. U kunt dit jaar de foto’s online uitzoeken en bestellen. Verdere informatie volgt nog bij aflevering.

Uit de schoolraad

De schoolraad, bestaande uit groep 6,7 en 8, komt ongeveer 1 keer per maand samen. De voorzitter en secretaris maken samen een agenda, zij leiden de vergadering ook. Eén van de onderdelen van de vergadering is het behandelen van de ideeën uit de ideeënbus in de gang. De ‘voors en tegens’ van elk idee worden besproken, waarna er een stemming plaats vindt. Wanneer de meerderheid tegen stemt, wordt het idee verworpen. Wanneer de meerderheid voor stemt, zal Alien het idee inbrengen in de juiste vergadering. Gisteren heeft de schoolraad ook vergaderd; de volgende onderwerpen worden bij de OR of leerkrachten besproken:
• Het plaatsen van vleermuiskasten
• Het maken van een belevingspad naast de school

We zijn weer begonnen!!!

Na 6 weken heerlijk genieten van onze welverdiende vakantie zijn we weer begonnen! De eerste schriften zijn uitgedeeld, tekeningen gemaakt, kortom we zijn van start! We hebben er zin in. We hebben een begin gemaakt met het thema: ‘Ik, jij, wij!’. Groot en klein zijn naar het bos geweest om een grote en een kleine stok te zoeken! De ene voor het echte nest, de ander om te versieren, zodat ‘ik, jij en wij’ allemaal in school komen te hangen!

Informatie-avond

Op donderdag 15 september is de jaarlijkse informatieavond. De leerkrachten vertellen u dan alles over ons onderwijs en u kunt de lesmaterialen die wij gebruiken bekijken. Om alle ouders de kans te geven de verschillende groepen te bezoeken, hebben we de volgende indeling gemaakt:

19.30 uur – 20.00 uur: Peuters en groep 1/2
20.00 uur – 20.45 uur: Groep 6/7/8
20.45 uur – 21.30 uur: Groep 3/4/5

Wij vinden het erg belangrijk dat u op de hoogte bent van hoe wij elke dag met uw kind(eren) werken. Daarom hopen wij ook dat u de informatieavond bezoekt.
Ook ouders van peuters zijn van harte uitgenodigd.

Jumbo-sparen voor onze school!!

Van 7 september tot en met 11 oktober doet ’t Echtenest mee met ‘Jumbo-sparen voor je school!’ Tijdens de actieperiode krijgt u bij elke bestede €10 bij de Jumbo een unieke code. Op de website (https://jumbosparenvoorjeschool.nl/odbs-t-echtenest/) kunt u deze schoolpunten toewijzen aan onze school. U kunt de codes ook inleveren bij Ria, dan voeren wij ze in.  Hoe meer schoolpunten wij aan het einde van de periode verzameld hebben, hoe groter het bedrag is dat we kunnen besteden voor onze buitenspeelmaterialen!

Hoofdluizencontrole

Na elke vakantie (die langer duurt dan een week) controleert Anja Benning alle leerlingen op hoofdluizen. Dit om tijdig hoofdluizen te signaleren en daarmee te voorkomen dat er een plaag ontstaat. Binnenkort zal Anja alle leerlingen weer controleren. Als uw kind hoofdluizen heeft, zullen wij u daar discreet over informeren, zodat u maatregelen kunt treffen. Bij de apotheek zijn verschillende middeltjes tegen hoofdluis verkrijgbaar. U kunt natuurlijk ook zelf regelmatig het hoofd van uw kind controleren. Signaleert u hoofdluizen bij uw kind(eren), laat het de school dan weten. Dan kunnen we de andere ouders vragen hun kind(eren) ook te controleren, waardoor we het probleem beheersbaar houden.

Ouderportaal ParnasSys

Voor de vakantie heeft iedereen een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen voor het ouderportaal van ParnasSys. Inmiddels staan ook al wat activiteiten in het ouderportaal. Let op! Nog niet alle activiteiten staan in het ouderportaal, dit is een groeidocument. Neem er eens een kijkje!
https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen?0

Techniek 3-daagse

Op 19, 20 en 22 september doet de bovenbouw mee aan de techniek 3-daagse. Deze 3 dagen worden begeleid door een ‘waterprofessor’ van Wetsus. We zullen deze dagen allemaal proefjes doen én een bezoek brengen aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie. We zoeken nog een ouder die deze ochtend met ons mee wil. We vertrekken om 8.30 uur vanaf school en zijn tegen 11.00 uur terug.