We willen ons, samen met ‘De Echtense Keitjes’ profileren met iets waar we al jaren goed in zijn: ‘Van buiten naar binnen en van binnen naar buiten’. Kinderen in de 21e eeuw groeien op in een moderne snelle maatschappij die veel eist van mensen. Belangrijk is om de leerlingen vaardigheden mee te geven die maakt dat ze in hun toekomst ‘allround” ontwikkeld zijn. Dus naast de basis van rekenen, lezen, taal, Engels, mediawijsheid, techniek en wereldoriëntatie ook de kunst van spelen, leren, ontdekken, “problem solving” en ontwikkelen in en met de natuur.

Waarom kinderen buiten moeten zijn.

Het blijkt de hoogste tijd dat we in Nederland onze achterstand in buiten leren gaan inlopen. Met kleine stapjes of grote sprongen, net wat bij ons past. Niets doen is geen optie, want kinderen varen er bijzonder wel bij als ze geregeld in de buitenlucht (natuur) kunnen zijn. Waarom is het zo belangrijk om buiten te leren/spelen ook als een kind al aan het lezen schrijven en rekenen is?
* in de natuur kalmeren drukke kinderen
* komen teruggetrokken kinderen juist uit hun schulp.
* leren kinderen problemen oplossen, samenwerken en omgaan met risico’s.
* de motivatie om te leren neemt toe.
* ze krijgen meer zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen.
* in de natuur zijn is gewoon leuk.

Verplaatsen zakelijke ouderavond

Op donderdag 17 november zou de zakelijke ouderavond plaatsvinden, de week er na een informatie-avond over Multimedia en Mediawijsheid. De zakelijke ouderavond is in overleg met de MR en de OR verplaatst naar 24 november. Op deze manier is er niet 2 weken achter elkaar een avond op school wat te doen.

Nieuws uit de Bovenbouw

We hebben het druk in de bovenbouw en we werken hard. Naast de gebruikelijke vakken zoals rekenen, spelling, gym, Topondernemers en meer, zijn we ook nog druk geweest met een aantal andere activiteiten. Zo hebben we meegedaan aan de Techniek3daagse. Een heuse waterprofessor kwam met een auto vol met proefjes 2 dagen in onze klas om met ons op onderzoek uit te gaan en we hebben een bezoek gebracht aan de rioolzuivering.
In de groentetuin zijn de laatste gewassen geoogst, zoals de bonen en de rode bieten. De pompoenen zitten nog volop in de groei.
Afgelopen week hebben we samengewerkt met De Keizangers en bezochten we De Tamboer voor een leuke voorstelling.
De bovenbouwers zijn enthousiast met het geven van hun eigen gym-, drama- en muzieklessen. Zo hebben we al genoten van slagbal, mattenvoetbal, stoelendans en een gitaaroptreden.
Kortom, we werken hard en hebben het druk en maken ruimte voor ontspanning en plezier.

Dag van de Techniek

Op vrijdag 4 november gaat de bovenbouw ’s ochtends naar het Alfa College in Hoogeveen, hier zullen zij meedoen aan De dag van de Techniek.

Kookworkshop ‘De Echtense Keitjes’

Op donderdag 27 oktober gaan onze peuters naar ’t Huis met de Duivengaten in Hoogeveen. Daar krijgen ze een kookworkshop, gezellig koken met z’n allen!

Open dag Wolderwijs

Op vrijdag 4 november organiseert Stichting Wolderwijs een open dag voor alle scholen binnen onze stichting. U bent van harte welkom om eens een kijkje in onze klassen te komen nemen.

Scala

Tijdens ons Topondernemers-thema ‘Multimedia’ zal Scala gastlessen bij ons komen verzorgen over Multimedia. We worden via televisie, computer en telefoon dagelijks geconfronteerd met een enorme stroom digitaal beeld in de vorm van fotografie en video, die onbewust een grote invloed heeft op de manier waarop wij naar de wereld kijken. In de leerlijn Media van Scala leren de kinderen naar beeld kijken en herkennen wat beeld ons vertelt over onszelf en de wereld om ons heen. De kinderen maken tijdens deze lessen kennis met de mogelijkheden van digitale technieken om zich creatief te uiten. Ook de dagelijkse toepassingen van digitaal beeld komt aan bod.

Audit vanuit Stichting Wolderwijs

Dinsdag 4 oktober krijgen we als school in de voorbereiding op een eventueel inspectiebezoek een audit. De audit wordt uitgevoerd door twee auditoren, dhr. Dick Oelen beleidsmedewerker onderwijskwaliteit en mw. Gea Verburg een collega-directeur. Bij de audit wordt het waarderingskader van de inspectie als uitgangspunt gebruikt. De auditoren komen om 8.00 uur op de school. Na ontvangst en het voorstellen aan het team, worden alle groepen bezocht en wordt een gesprek gevoerd met de ib’er en directeur. De auditeurs beoordelen instructielessen voor rekenen, taal en /of begrijpend lezen en worden de groepsmappen ingekeken.
Tijdens het schoolbezoek worden ook de aanwezige beleidsdocumenten en protocollen geanalyseerd. (Schoolgids, Schooljaarplan, Schooljaarverslag, Daltonhandboek, verbeterplannen enz.) De auditoren maken een rapportage van dit bezoek. Deze rapportage is ongetwijfeld aanleiding tot verbeteringen en/of aanpassingen. Via de nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de resultaten.

Nieuws uit de middenbouw

In de middenbouw zijn we de zomervakantie al bijna vergeten. Wat hebben we het leuk en wat werken we hard. Groep 3 moest eerst even wennen, maar iedereen weet nu al precies hoe er gewerkt wordt in de middenbouw. Best knap. De kinderen starten elke dag bij juf Hennie. Ze kunnen daar even spelen, maar ook wordt er gewerkt. Juf Hennie schrijft met groep 3 en ook biedt ze Veilig Leren Lezen aan. Groep 4 en 5 zijn ook druk met het maken van hun weektaak. En ook dat gaat heel goed. Er is gestart met ABCDE, dat zijn oefeningen over tekstbegrip. De vragen die beantwoord moeten worden zijn meerkeuzevragen. Uit de antwoorden komt een code die gekraakt moet worden. Dit is best lastig, een echte uitdaging om de code te kraken! Naast al dat werken binnen, gaan we ook regelmatig naar buiten om bijvoorbeeld te tekenen (met stoepkrijt), te rekenen (meten), maar ook soms om even alleen maar te spelen. Want ook het onderhouden van onze sociale contacten vinden we erg belangrijk….en leuk!!! Aan het eind van elke ochtend wordt er geëvalueerd, “hoe ging het werken, wat vond je moeilijk/makkelijk, wat vond je het leukst, enz”. Erg belangrijk en erg leuk om te doen en te weten! En zo werken wij lekker verder in onze middenbouw.

Groetjes uit de middenbouw.

Fietsencontrole

Op maandag 3 oktober komen twee vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland onze fietsen weer keuren. Alle kinderen mogen dus op de fiets komen!