Geschiedenis

In 1633 probeerde Roelof van Echten een school te stichten in Echten. Zijn verzoek om subsidie hiervoor werd op 19 februari 1633 afgewezen tijdens de Landdag in Assen. Maar Roelof gaf niet op. Twee jaar later op 17 februari 1635 lukte het wel. Thomas Sagittarius werd aangesteld als schoolmeester van Echten. Hij verdiende dertig gulden per jaar; niet genoeg om in zijn levensonderhoud te voorzien. Daarom moesten de ouders van schoolgaande kinderen schoolgeld betalen. Het is niet zeker op welke plek lesgegeven werd, maar het is waarschijnlijk dat dit op Huize Echten gebeurde. 
In de 19e eeuw wordt er onderwijs gegeven in een zeer slecht schoolgebouwtje. De schoolopziener (inspectie) schrijft regelmatig negatieve rapporten over de toestand op de Echtense school en hij maant de gemeente Ruinen tot nieuwbouw. Deze nieuwbouw komt er pas in 1886, maar is met één lokaal gelijk al te klein voor de 44 leerlingen die de school dan bezoeken. Dit probleem wordt in 1890 opgelost door kinderen pas vanaf 5 jaar toe te laten op school en de kinderen van 15 jaar en ouder van school te sturen.In 1911 moet het gebouw grondig verbouwd worden, omdat het niet meer voldoet aan de eisen van die tijd: “er is geen watervoorziening en de reinheid is ver te zoeken, als de wind uit het westen waait, stinkt de school door onvoldoende dekking op de beerput.”
Het gebouw dat neergezet wordt, is het gebouw dat naast de huidige school staat. In 1980 werd het afgekeurd en sinds 1982 zit de school in het huidige gebouw aan de Schoolakkers.
Sinds 1988 heet de school OBS ’t Echtenest. In 2015 heeft onze school het predicaat Dalton gekregen, vanaf toen heet het ODBS ’t Echtenest.