Kanjerschool

 

’t Echtenest is een Kanjerschool. Dit betekent dat we gebruik maken van de methodiek ‘Kanjertraining’ De Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat.
De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief).
Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je.

Kernwoorden van de Kanjertraining zijn:

• vertrouwen
• rust en wederzijds respect
• sociale redzaamheid
• ouderbetrokkenheid
• burgerschap
• gezond gedrag
• duurzaamheid

Voor meer informatie kunt u terecht bij;