Stichting Wolderwijs

KC ’t Echtenest vormt samen met 7 andere (I)KC's en twee openbare basisscholen in gemeente De Wolden de Stichting Wolderwijs.
Wolderwijs kiest bewust voor het opzetten van Integrale Kindcentra om zo te komen tot een doorgaande lijn tussen opvang en onderwijs.

Wolderwijs heeft de volgende kernwaarden:

Ambitie
Hierbij wil Wolderwijs graag vernieuwend zijn. Competenties waarmee Wolderwijs ambities wil realiseren zijn - Doelgerichtheid; - Resultaatgerichtheid; - Innovativiteit; - Lef

Kwaliteit
Wolderwijs werkt aan een continuproces van verbetering van de kwaliteit als organisatie en van de opvang en het onderwijs.

Ontwikkelingsgericht
Binnen Wolderwijs staat de ontwikkeling van kinderen en medewerkers centraal. Veranderingen zijn gekoppeld aan ontwikkelingen in maatschappij, cultuur en wetenschap.
Verbindend
Wolderwijs wil verbindend zijn tussen medewerkers en kinderen, medewerkers en ouders, medewerkers onderling en ook naar de omgeving toe met samenwerkingspartners.

Onze missie is het brengen van kinderen en medewerkers tot maximale ontplooiing waardoor ze kunnen functioneren als zelfstandige, flexibele, creatieve, harmonieuze en gelukkige personen. We stimuleren een nieuwsgierige en ontdekkende houding.
Bij dit alles staat een veilig klimaat voorop omdat dit een voorwaarde is om te komen tot ontwikkeling.