Organisatie

KC ‘t Echtenest is een Kindcentrum. Dit betekent dat peuterspelen en onderwijs werken vanuit dezelfde visie en worden aangestuurd door dezelfde directie. Ons doel is de kinderen een doorgaande lijn te bieden waarbij ze zo weinig mogelijk merken van de grens tussen opvang/peuterspelen en onderwijs. Om dit bereiken hanteren we dezelfde gedragsafspraken en wordt dezelfde methode gebruikt voor de peuterspelen en onderwijs aan 'het jonge kind'. De overdracht verloopt soepel doordat alle medewerkers collega's van elkaar zijn en werken als één team.