Formulieren

Op deze pagina kunt u de volgende formulieren downloaden

Noodzakelijk voor het inschrijven van leerlingen:
Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar op school

Extra formulieren bij inschrijving:
Noodlijst

Aanvragen verlof:
Verzoek verlening extra schoolverlof

Klokkenluidersregeling PO
Soms heeft u het vermoeden van een misstand van binnen Stichting Wolderwijs. Hiervoor is een regeling opgesteld: De klokkenluidersregeling. Wilt u deze downloaden, klik op de link.

Welkom in de (G)MR:
Welkom in de (G)MR